Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροδρόμιαΝέο και φιλικό στη χρήση εργαλείο ανεύρευσης αεροπορικών εταιρειών που βρίσκονται 'στο κόκκινο'
Αερομεταφορές

Νέο και φιλικό στη χρήση εργαλείο ανεύρευσης αεροπορικών εταιρειών που βρίσκονται 'στο κόκκινο'

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα νέο και χρηστικό εργαλείο για τους επιβάτες των αεροπορικών εταιρειών, με το οποίο μπορούν να ενημερώνονται ποιοι αερομεταφορείς απαγορεύεται να πετούν στον εναέριο χώρο της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα νέο και χρηστικό online εργαλείο, με το οποίο μπορεί κανείς να αναζητήσει ποιοι αερομεταφορείς απαγορεύεται να πετούν (ή πετούν υπό περιορισμούς) στον εναέριο χώρο της ΕΕ, γνωστό ως “EU Air Safety List“. Με τη χρήση του νέου εργαλείου, η αναζήτηση πληροφοριών γίνεται ευκολότερη, γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική.

Απλά κανείς πληκτρολογεί τη χώρα, το όνομα τη ααεροπορικής εταιρείας ή τον κωδικό της αεροπορικής εταιρείας στον ICAO (International Civil Aviation Organization (ICAO) και βλέπει εάν η συγκεκριμένη εταιρεία βρίσκεται ή όχι στην EU Air Safety List.

Τα αποτελεσματικά πρότυπα ασφαλείας των αερομεταφορών στην Ευρώπη έχουν κάνει την ήπειρο Ένωση την ασφαλέστερη περιοχή για να πετάξει κανείς στον κόσμο, στο ίδιο επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της συνεργάζονται με τις αρχές ασφαλείας σε άλλες χώρες για την ενίσχυση των προτύπων ασφαλείας σε όλο τον κόσμο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν σε συνθήκες κάτω από τα διεθνή επίπεδα ασφάλειας. Για να βελτιωθεί περαιτέρω η ασφάλεια στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεννόηση με τις αρχές αεροπορικής ασφάλειας των κρατών-μελών της, είναι επιφορτισμένη με την απαγόρευση των αεροπορικών εταιρειών που κρίνονται μη ασφαλείς να λειτουργούν σε ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Η Λίστα Ασφάλειας των Αερομεταφορών της ΕΕ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αεροπορικές εταιρείες που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας στους ουρανούς της ΕΕ, επειδή δεν τηρούν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ωστόσο, οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν μια ενημερωτική ανακοίνωση πριν από τη χρήση του εργαλείου, για διευκρινίσεις του πεδίου εφαρμογής αυτού του εργαλείου αναζήτησης και του καταλόγου ασφάλειας των αερομεταφορών της ΕΕ εν γένει.

Και αυτό, γιατί, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να εξακριβωθεί η “ταυτότητα” όλων των αεροπορικών εταιρειών στον κατάλογο, δεν είναι πάντα δυνατός ο πλήρης έλεγχος. Επιπλέον -και προφανώς- η Επιτροπή δε γνωρίζει κατ’ανάγκη τις λεπτομέρειες που αφορούν κάθε αεροπορική εταιρεία στον κόσμο.

EU Air Safety List

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

03/02/2023
02/02/2023
01/02/2023
31/01/2023
30/01/2023
27/01/2023