Τελευταία νέα
HomeΤεχνολογίαInternet και MobileΑνάπτυξη πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κλάδων ΤΠΕ και Τουρισμού
ΣΕΤΕ - ΣΕΠΕ

Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κλάδων ΤΠΕ και Τουρισμού

Έργο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών υλοποιούν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ

Έργο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών υλοποιούν ο Σύνδεσμος<...>Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 33/2005: “Enhancing the cooperation between ICT suppliers and SMEs at regional Level” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σκοπεύει να καταγράψει τις απαιτούμενες αλλαγές και ανάγκες για την εκμετάλλευση των Νέων Τεχνολογιών από τις ΜΜΕ Τουρισμού, με την ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κλάδων ΤΠΕ και Τουρισμού στην Ελλάδα. Η διάρκεια του έχει οριστεί σε 10 μήνες, ενώ συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της πρότασης είναι:


  • η διευκόλυνση των συναλλαγών στον τομέα του τουρισμού,
  • η ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των τομέων ΤΠΕ & Τουρισμού,
  • η έρευνα των δυνατοτήτων για από κοινού ενέργειες μεταξύ ΤΠΕ & φορέων Τουρισμού,
  • η παροχή πλαισίου ενημέρωσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΤΠΕ και Τουρισμού,
  • η ανάπτυξη Πληροφοριακής Διαδικτυακής Πύλης (portal) για τη διάδοση της σχετικής Πληροφορίας,
  • η έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών για την εκμετάλλευση των Νέων Τεχνολογιών από τις ΜΜΕ Τουρισμού,
  • η μεταφορά τεχνογνωσίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του παρόντος έργου με την οργάνωση ενός Συνεδρίου.


Η συνεργασία ΣΕΠΕ και ΣΕΤΕ, δύο θεσμικών εκπροσώπων των αντίστοιχων τομέων στην Ελλάδα, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός γόνιμου, τεχνολογικά προηγμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει την προσπάθεια για την ανάδειξη του νέου, σύγχρονου ανταγωνιστικού προφίλ της τουριστικής οικονομίας στη χώρα μας.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Προηγούμενο άρθρο
Προηγούμενο άρθρο
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022
20/09/2022
19/09/2022