Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΑρκετές οι καταγγελίες καταναλωτών το 2006 και για αεροπορικά θέματα
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

Αρκετές οι καταγγελίες καταναλωτών το 2006 και για αεροπορικά θέματα

Στοιχεία για τη δραστηριότητα και τις υποθέσεις που διαχειρίστηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια του έτους 2006, έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. […]

Στοιχεία για τη δραστηριότητα και τις υποθέσεις που διαχειρίστηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια του έτους 2006, έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Παπαθανασίου, και<...>ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Γιάννης Οικονόμου.

Το Κέντρο δέχθηκε συνολικά 677 υποθέσεις, από τις οποίες οι 376 ήταν αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτή και οι 301 καταγγελίες σχετικά με προβλήματα που αντιμετώπισαν οι καταναλωτές σε διασυνοριακές συναλλαγές, για τα οποία οι καταναλωτές ζήτησαν συμβουλές ή βοήθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Σημειώνεται πως το 2005, το σύνολο των υποθέσεων που διαχειρίστηκε το Κέντρο ήταν 388, με 205 αιτήματα για πληροφορίες και 183 καταγγελίες.

Οι 250 από τις 301 καταγγελίες προήλθαν από Έλληνες καταναλωτές, ενώ οι Βρετανοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Ισπανοί και Κύπριοι υπέβαλλαν τις περισσότερες καταγγελίες προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 51. Σύμφωνα με την ανάλυση των καταγγελιών, το πρόβλημα που κατήγγειλαν οι καταναλωτές και καταγράφηκε με τη μεγαλύτερη συχνότητα ήταν οι παραπλανητικές πρακτικές και μέθοδοι πώλησης, σε ποσοστό 28%, όπως σε περιπτώσεις λοταριών και διαφημιστικών καταλόγων, όπου οι ενδιαφερόμενοι γίνονταν δέκτες παραπλανητικών προσφορών.

Ακολούθησε η μη παράδοση παραγγελθέντων και συχνά προπληρωμένων προϊόντων, σε ποσοστό 19%, φαινόμενο που παρουσιάσθηκε συχνά σε συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Στην τρίτη θέση ήταν η μη καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με το νόμο, σε ποσοστό 17%, η οποία αφορούσε κυρίως υποθέσεις σχετικά με τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών και τη μη καταβολή των δικαιωμάτων από μέρους των αεροπορικών εταιριών, πριν οι καταναλωτές απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή.

Η πλειονότητα των καταγγελιών που χειρίστηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή κατά το έτος 2006 αφορούσε προϊόντα και υπηρεσίες του τομέα ειδών αναψυχής και πολιτισμού, σε ποσοστό 28%. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν προϊόντα, όπως ο εξοπλισμός για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας, π.χ. ψηφιακές κάμερες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς και τα παιχνίδια τύχης, όπως οι λοταρίες, των οποίων οι καταγγελίες παρουσίασαν μεγάλη αύξηση το 2006. Στη δεύτερη θέση ήταν τα είδη του τομέα μεταφορών, σε ποσοστό 27%, που περιλαμβάνουν καταγγελίες για δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αγορές νέων και μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς και άλλες επίγειες και θαλάσσιες μεταφορές. Ένας άλλος σημαντικός τομέας ήταν τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες με ποσοστό 22%. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονταν οι καταγγελίες που αφορούσαν διαφημιστικούς καταλόγους. Ένα 10% αφορούσε καταγγελίες για εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες υπηρεσίες εστίασης και διανομής, γεγονός που είναι σημαντικό για τη χώρα μας που αποτελεί τουριστικό προορισμό, δεδομένου ότι αρκετές από τις καταγγελίες στρέφονταν κατά ελληνικών επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή σχετικά με τον τρόπο που έγινε η συναλλαγή, από τις 301 καταγγελίες, οι 112 έγιναν μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 82 στον επαγγελματικό χώρο της επιχείρησης, π.χ. πώληση στο κατάστημα, οι 69 μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου και οι υπόλοιπες με άλλο τρόπο. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την σημαντική αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στη χώρα μας. Οι περισσότερες καταγγελίες από τους Έλληνες καταναλωτές στρέφονταν κατά επιχειρήσεων με έδρα την Ισπανία, σε ποσοστό 21%, ενώ ακολουθούν οι εταιρίες με έδρα τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία σε ποσοστά 13% και 12% αντίστοιχα.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως από τις 301 καταγγελίες που καταγράφηκαν το 2006 και μέχρι σήμερα, οι 221 έκλεισαν υπέρ του καταναλωτή, οι 18 είναι σε εξέλιξη, ενώ οι 62 δεν είχαν θετική έκβαση. Από τις 62 υποθέσεις που δεν είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα για τους ενδιαφερόμενους, σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές δεν ήταν σωστά ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους.

Όσον αφορά στα αιτήματα για πληροφορίες, τα περισσότερα προήλθαν από Έλληνες καταναλωτές και αφορούσαν διευκρινίσεις σχετικά με γενικά θέματα της Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας καταναλωτή, τα συστήματα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, καθώς και τη δραστηριότητα του Κέντρου και τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει στους καταναλωτές. Τα συγκεκριμένα αιτήματα ανήλθαν σε 22,34%, στοιχείο που ενισχύει την πεποίθηση ότι σταδιακά αρχίζει να αλλάζει το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του και τον τρόπο διεκδίκησής τους. Ένας δεύτερος τομέας όπου ζητείται ενημέρωση είναι οι καταχωρήσεις σε διαφημιστικούς καταλόγους έναντι χρηματικού ποσού (ποσοστό 13,3%). Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τις υποθέσεις στον τομέα αυτόν, δεδομένου ότι οι συμβάσεις υπογράφονται από επαγγελματίες, έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, τις οποίες και παρέχει στους ενδιαφερόμενους.

Σημαντική θέση κατέχουν τα ερωτήματα για τις εγγυήσεις (ποσοστό 9,84%), κυρίως για προϊόντα που έχουν αγορασθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην προσπάθεια αποκατάστασης ελαττώματος από τον Έλληνα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αρκετοί καταναλωτές ζητούν ενημέρωση για θέματα που αφορούν την αγορά μεταχειρισμένου οχήματος από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ποσοστό 9,04%), ενώ πολλοί Έλληνες πολίτες ενημέρωσαν το Κέντρο ότι έλαβαν επιστολές που τους ειδοποιούσαν ότι είχαν κληρωθεί και είχαν κερδίσει σε διάφορες λοταρίες και ζήτησαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή πληροφορίες για τις εταιρίες αυτές και συμβουλές για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν (ποσοστό 9,57%).

Εκτός όμως από τα αιτήματα για πληροφορίες και τις καταγγελίες, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή συνέχισε την προσπάθεια ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, εκδίδοντας 3 ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία διένειμε σε καταναλωτικές ενώσεις, νομαρχίες, επιμελητήρια και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας στην απόκτηση γνώσεων για τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτή. Τα φυλλάδια περιελάμβαναν συμβουλές για να αποφεύγονται τα προβλήματα κατά την ενοικίαση αυτοκινήτου σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφορίες για ασφαλείς συναλλαγές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ενημέρωση για τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή στους πολίτες της χώρας μας. Οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν το ενημερωτικό υλικό από το Κέντρο ή κεντρικά ΚΕΠ σε όλη τη χώρα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2005 στο υπουργείο Ανάπτυξης υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Ετικέτες
09/12/2022
08/12/2022
07/12/2022
06/12/2022
05/12/2022
02/12/2022