Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΈνωση Ξενοδόχων Μαγνησίας: Η Πολιτεία να στηρίξει την Μαγνησία και τα ξενοδοχεία της

Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας: Η Πολιτεία να στηρίξει την Μαγνησία και τα ξενοδοχεία της

"Η μέριμνα της πολιτείας για τον τουρισμό ήταν ανύπαρκτη όλα τα προηγούμενα χρόνια και πολλές φορές ο Νομός μας (Μαγνησίας) εξαιρέθηκε από κονδύλια για τουριστικά έργα υποδομής ή ανακούφισης των […]

"Η μέριμνα της πολιτείας για τον τουρισμό ήταν ανύπαρκτη όλα τα προηγούμενα χρόνια και πολλές φορές ο Νομός μας (Μαγνησίας) εξαιρέθηκε<...> από κονδύλια για τουριστικά έργα υποδομής ή ανακούφισης των τουριστικών επιχειρήσεων" αναφέρει σε σημερινό υπόμνημά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας κ. Κώστας Λεβέντης προς τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Φωτιάδη.

Ο κ. Λεβέντης στο υπόμνημα του αναφέρει τις συνέπειες που έχει η αποβιομηχάνιση του Νομού Μαγνησίας, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και η συνεχιζόμενη λιτότητα που έχουν φέρει σε απόγνωση τον πληθυσμό του νομού ο οποίος βλέπει όλες τις διεξόδους ερμητικά κλειστές αφού η Πολιτεία δεν αφουγκράζεται τα προβλήματα και κωφεύει στις εκκλήσεις του, για ανάπτυξη άλλων μορφών επαγγελμάτων, ιδιαίτερα του τουρισμού που έχει μέλλον και σήμερα απασχολεί πλέον των 3.000 ατόμων στη χερσαία Μαγνησία και κινδυνεύει να μειωθεί κάτω του μισού.

Ο κ. Λεβέντης τονίζει ότι παρόλο που είναι γνωστός στην Πολιτεία ο ρόλος και η συμβολή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στη θετική εξέλιξη όλων των μεγεθών της Εθνικής Οικονομίας εν τούτοις η τουριστική βιομηχανία καλείται να συμβάλλει στην προσπάθεια βελτίωσης των δημοσίων οικονομικών της χώρας, ακόμη περισσότερο, κατά τρόπο που υπερβαίνει τις δυνατότητές της, αφού οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καλούνται να καταβάλλουν πολλαπλάσιες αυξήσεις σε μισθούς, τιμολόγια, ΔΕΚΟ κι έμμεσους ή άμεσους φόρους σε σχέση με τα περιθώρια που αφήνουν οι υφισταμένες συνθήκες της αγοράς, για αύξηση των λειτουργικών τους εσόδων.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησία<.>ς προβαίνει σε μία σειρά προτάσεων που θα εξυγιάνουν το κλίμα αυτό και θα στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις και τον Νομό γενικότερα. Συγκεκριμένα προτείνεται:

1. Μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

2. Σημαντική περικοπή των έμμεσων φορολογικών επιβαρύνσεων, όπως οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, κατάργηση του Ε.Φ.Τ.Ε., της εισφοράς του Ν. 128/75 και του φόρου 1,2% στις χορηγήσεις σε συνάλλαγμα που επεβλήθη με την απόφαση του ΥΠΕΘΟ 27550/β 1135/1.9.1997. Παγιοποίηση των φορολογικών συντελεστών αναπροσαρμογής της υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων στο 1% και 3% αντίστοιχα.

3. Τροποποίηση του καθεστώτος πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, κατά τρόπο που να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα εκτός από τα έσοδα του ξενοδοχείου που προέρχονται από χονδρικές πωλήσεις, το μέτρο πρέπει να επεκταθεί και στις λιανικές, που συνιστούν άλλωστε το μεγαλύτερο τμήμα της επισφάλειας.

4. Παγιοποίηση της διάταξης που θεσπίστηκε με το Ν.2459/97, άρθρο 14 και αναφέρεται στη μείωση των εσόδων των επιχειρήσεων που προέρχονται από ανείσπρακτα έσοδα λόγω πτώχευσης Tour Operators. Είναι απαραίτητη η επέκταση της ειδικής αυτής ρύθμισης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Φ.Π.Α., τους δημοτικούς φόρους και τα τέλη.

5. Ελάφρυνση των πάσης φύσεως φορολογικών επιβαρύνσεων των ακινήτων καθώς και του φόρου μεταβίβασης τους, εφόσον χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς σκοπούς. Επίσης, θα πρέπει να εξομοιωθεί το καθεστώς φορολόγησης της μεταβίβασης μετοχών των μη εισηγμένων επιχειρήσεων, με τις εισηγμένες στο ΧΑΑ για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης.

6. Κωδικοποίηση των φορολογιών που επιβάλλουν οι ΟΤΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης. Τα τέλη που εισπράττονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, θα πρέπει να επενδύονται κατά κύριο λόγο στην τουριστική υποδομή, την καθαριότητα και την προβολή της περιοχής. Επιπλέον πρέπει να τροποποιηθεί η παρ. 6 του Ν.1080/80 που προβλέπει πρόστιμο 10% για κάθε μήνα καθυστέρησης στην πληρωμή των τελών παρεπιδημούντων. Θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία αυτόματης αναπροσαρμογής κάθε φορά που διαφοροποιείται η μηνιαία προσαύξηση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα χρέη προς τις Δ.Ο.Υ. Τέλος θα πρέπει να καταργηθούν τα τέλη των ΟΤΑ επί των διαφημίσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, διότι επιβαρύνεται φορολογικά μια επένδυση που συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη.

7. Θέσπιση ισχυρών φορολογικών κινήτρων για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και σύσταση κοινοπρακτικών μορφών διαχείρισης ομοειδών μονάδων.

8. Κατάργηση της έκδοσης εισιτηρίων για τα καταστήματα που λειτουργούν εντός των ξενοδοχείων και τα οποία εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο την πελατεία τους.

9. Τροποποίηση του νόμου περί τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών, προκειμένου να μην απαιτείται η έκδοση σήματος στα τραπέζια που στρώνονται περιστασιακά με τσόχα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους πελάτες μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.

10. Αντικειμενικός προσδιορισμός της αυτοπαράδοσης αγαθών και υπηρεσιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που αναφέρονται σε φιλοξενίες καθώς και στη διατροφή και στέγαση του προσωπικού τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κλαδική Σ.Σ.Ε. των Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας.

11. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας ή προαιρετικά Γ' κι εκτός από τις υπηρεσίες ύπνου εκμεταλλεύονται επισιτιστικά τμήματα, ή παρέχουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης έχουν αξεπέραστο πρόβλημα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων χρήσης κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 του Ν. 2753/99 όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί με την ΠΟΛ.1030/30-1-2000. Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής πρέπει να θεωρούνται για όλους τους κλάδους εκμετάλλευσης, ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

12. Κατάργηση της υποχρεωτικής τήρησης λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής για τις ΜΜΕ του κλάδου μας, με παράλληλη σύνταξη κλαδικού λογιστικού σχεδίου, που να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των ξενοδοχείων, δεδομένου ότι το ισχύον σύστημα δημιουργεί μεγάλες ασάφειες και δυσλειτουργίες.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
03/10/2022
30/09/2022
29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022