Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΕπανένταξη πληγέντων από την πανδημία του COVID19 στις ρυθμίσεις οφειλών
Τουρισμός και οικονομία

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του COVID19 στις ρυθμίσεις οφειλών

Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ενημερώνει ότι εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ η Εγκύκλιος με αριθμ. Ε2198/11.12.2020 με θέμα “Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α΄207) αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στις ρυθμίσεις οφειλών του άρθρου 1-17 του ν.4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019”.

Ειδικότερα, οι οφειλέτες με βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολη΄είσπραξης και παράτασης καταβολής τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19, μπορούν να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθισης, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή. Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του Δεκεμβρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

07/12/2022
06/12/2022
05/12/2022
02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022