Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΜε θέμα τις κλιματικές αλλαγές το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων

Με θέμα τις κλιματικές αλλαγές το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Στην Κέρκυρα, με θέμα «Κλιματικές Αλλαγές. Τοπικές προτάσεις και λύσεις» θα πραγματοποιηθεί στις 5,6 και 7 Οκτωβρίου 2007 το καθιερωμένο θεματικό Συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου ΟικολογικώνΟργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), που περιλαμβάνει 72 […]

Στην Κέρκυρα, με θέμα «Κλιματικές Αλλαγές. Τοπικές προτάσεις και λύσεις» θα πραγματοποιηθεί στις 5,6 και 7 Οκτωβρίου 2007 το καθιερωμένο θεματικό Συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών<...>Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), που περιλαμβάνει 72 οικολογικές οργανώσεις, γεωγραφικά κατανεμημένες στο σύνολο σχεδόν της χώρας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, με οργανωτή την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας, που είναι μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και με συνδιοργανωτή την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ).

Το θέμα του συνεδρίου, κατά το ΠΑΝΔΟΙΚΟ, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο καθώς:


  • Οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές έχουν γίνει ήδη φανερές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας.
  • Σε όλες τις Παγκόσμιες Συνόδους και Διεθνείς Συναντήσεις διατυπώνεται η βεβαιότητα για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι κλιματικές αλλαγές για τη ζωή στον πλανήτη Γη.
  • Όλοι οι ειδικοί επιστήμονες, αλλά και οι επιστημονικές οργανώσεις έχουν κατά καιρούς διατυπώσει και εκφράσει τις ανησυχίες τους για το μέλλον.
  • Βασικά εργαλεία αντιμετώπισης του φαινομένου μπορεί να είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης καθώς και τα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα Σχέδια Δράσης που εκπονούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Τα Σχέδια Δράσης θα πρέπει να διαμορφώνονται στη βάση συμμετοχικών διαδικασιών δημόσιου σχεδιασμού, με εμπλοκή και συμπράξεις όλων των ενδιαφερομένων μερών.
  • Έχει αξία και η τοπική (παραδοσιακή) γνώση για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η γνώση αυτή, γέννημα μακροχρόνιας και άμεσης επαφής και διαλόγου των ντόπιων με τη γη και το περιβάλλον τους, έχει οικολογική και οικονομική αξία γιατί ενσωματώνει τους ιστορικά διαμορφωμένους τρόπους για την αντιμετώπισης της αβεβαιότητας και την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.
  • Οι πολίτες πληροφορούνται την κατάσταση και ανησυχούν για τις εξελίξεις.
  • Πολλοί πολίτες αναζητούν τρόπους για να συμβάλουν στην αποτροπή των δυσμενών εξελίξεων για τη ζωή στον πλανήτη που θα έχει επιπτώσεις στους ίδιους και τα παιδιά τους.


Για τους παραπάνω λόγους στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την αναζήτηση λύσεων σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, ώστε να συμβάλει στην γενικότερη συλλογιστική για την αντιμετώπιση του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022