Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΜνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΞΕΕ και ΚΑΠΕ
Ξενοδοχία

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΞΕΕ και ΚΑΠΕ

Ένας από τους στόχους της συνεργασίας είναι η επιτάχυνση της πορείας ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε έναν μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων, στο πλαίσιο σχετικών Επενδυτικών Προγραμμάτων χρηματοδότησης που θα ανακοινωθούν μελλοντικά από την Ελληνική Πολιτεία.

Tην ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ξενοδοχείων μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει ως επίκεντρο το Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΞΕΕ) κ. Αλέξανδρος Βασιλικός και ο γενικός διευθυντής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), δρ. Λάμπρος Πυργιώτης.

Στόχοι του μνημονίου συνεργασίας είναι:

  • Η ανάδειξη των κατάλληλων μέτρων και δράσεων πολιτικής, που θα προταθούν στην Ελληνική Πολιτεία, ώστε να αποτελέσουν κίνητρο για την ταυτόχρονη ανάπτυξη της ελληνικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Η επιτάχυνση της πορείας ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε έναν μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας μας, στο πλαίσιο σχετικών Επενδυτικών Προγραμμάτων χρηματοδότησης που θα ανακοινωθούν μελλοντικά από την Ελληνική Πολιτεία.

Επισημαίνεται ότι ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα στις βασικές προτεραιότητες πολιτικής του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που προβλέπει την αξιοποίηση του δυναμικού για μείωση εκπομπών, προώθηση ΑΠΕ και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις τουριστικές μονάδες.

Το ΞΕΕ ήδη επεξεργάζεται σειρά μέτρων και δράσεων πολιτικής στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου το ΚΑΠΕ δύναται να παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, στους τομείς εξειδίκευσής του, όπως:

  • Ενημέρωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε θέματα τεχνολογιών των ΑΠΕ.
  • Κατάρτιση των ξενοδόχων στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ και του βιοκλιματικού σχεδιασμού στις επιχειρήσεις τους.
  • Σύνταξη των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για την κατηγορία των “πράσινων ξενοδοχείων”.
  • Ανάπτυξη της νέας μορφής καταλύματος “glamping”
  • Χωροταξικό σχεδιασμό και φέρουσα ικανότητα των τουριστικών προορισμών.
  • Αξιολόγηση των συστημάτων οικολογικής πιστοποίησης στα ξενοδοχεία.
  • Ανάδειξη των κτηρίων των ξενοδοχειακών μονάδων σε “energy positive buildings”.

Ο κ. Βασιλικός, μετά το πέρας της συνάντησης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: “Για την ελληνική ξενοδοχία, η βιωσιμότητα είναι προτεραιότητα. Το ξενοδοχείο, αξιοποιώντας και τις προγραμματικές στοχεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της πράσινης μετάβασης, που θα υπηρετεί το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Σ’αυτήν την κατεύθυνση, το ΞΕΕ έχει διαμορφώσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσεων και η παρούσα συμφωνία συνεργασίας με το ΚΑΠΕ έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια για την επίσπευση του μετασχηματισμού της τουριστικής οικονομίας με όρους αειφορίας”.

Ακολούθως, ο γενικός διευθυντής του ΚΑΠΕ ανέφερε: “Ο τουρισμός συνιστά έναν νευραλγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών ΑΠΕ και ενεργειακής αποδοτικότητας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο όρο, οικονομικά και περιβαλλοντικά, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, βελτιώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμά τους και τις συνθήκες ποιότητας των υπηρεσιών τους, με σημαντική μόχλευση για το σύνολο της οικονομίας”.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
29/11/2022
28/11/2022
25/11/2022