Τελευταία νέα
ΑρχικήΤεχνολογίαInternet και MobileΠεριήγηση στην πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα του Αιγαίου μέσω του Διαδικτύου
Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Περιήγηση στην πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα του Αιγαίου μέσω του Διαδικτύου

Δικτυακό κόμβο αφιερωμένο στην ιστορία και τον πολιτισμό της καρδιάς του Αιγαιακού Αρχιπελάγους από την Προϊστορία μέχρι σήμερα παρουσιάζει το υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία μετο Ίδρυμα Μείζονος […]

Δικτυακό κόμβο αφιερωμένο στην ιστορία και τον πολιτισμό της καρδιάς του Αιγαιακού Αρχιπελάγους από την Προϊστορία μέχρι σήμερα παρουσιάζει το υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με<...>το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Ειδικότερα πρόκειται για την «Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου», που βρίσκεται στη διεύθυνση www.egeonet.gr.

Στόχος του υπουργείου με τη δημιουργία της Πύλης είναι η ανάδειξη και προβολή των μοναδικών χαρακτηριστικών του Αιγαίου. Η πληροφορία οργανώνεται σε κείμενα με τη μορφή λημμάτων, τα οποία παρουσιάζουν τόσο την ιστορία και τον πολιτισμό των νησιών, όσο και ευρύτερα ζητήματα ιστορικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Το έργο λειτουργεί παράλληλα ως πύλη (portal) του Διαδικτύου, όπου οι σχετικοί με το αντικείμενο του έργου δικτυακοί τόποι έχουν ενταχθεί, ταξινομηθεί και περιγραφεί σε μία ενιαία βάση δεδομένων, δίνοντας έτσι στο χρήστη τη δυνατότητα να περιηγηθεί στο Αιγαίο του κυβερνοχώρου.

Για την επίτευξη του έργου χρησιμοποιήθηκαν όλες οι παραδοσιακές μορφές πληροφορίας (κείμενο, πίνακες δεδομένων, φωτογραφίες, σχέδια και χάρτες), αλλά και αρκετές μορφές προερχόμενες από τις εφαρμογές των πολυμεσικών τεχνολογιών.

Το έργο θα προβληθεί παρουσία του υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, στη Μυτιλήνη, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2006, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου, στη Ρόδο, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2006, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, και στην Ερμούπολη, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ερμούπολης.

Το έργο σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ, ενώ φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
09/12/2022
08/12/2022
07/12/2022
06/12/2022
05/12/2022