Τελευταία νέα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ζητά ΑΝΩΤΑΤΟ στέλεχος για να αναλάβει – μετά από σύντομη προσαρμογή- τη Διεύθυνση

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ζητά ΑΝΩΤΑΤΟ στέλεχος για να αναλάβει – μετά από σύντομη προσαρμογή- τη Διεύθυνση

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ζητά ΑΝΩΤΑΤΟ στέλεχος για να αναλάβει – μετά από σύντομη προσαρμογή- τη Διεύθυνση.

(Επιθυμητά) προσόντα:

  • Πτυχίο Ανωτάτης Eκπαίδευσης
  • Επαγγελματική εμπειρία στον τουρισμό
  • Διοικητική εμπειρία
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Γνώσεις Η/Υ
  • Αγγλικά, επιθυμητή 2η ξένη γλώσσα

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα
email: [email protected]

Editors - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η συντακτική ομάδα του TravelDailyNews Greece & Cyprus διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε Β2Β τουριστική ειδησεογραφία καθώς επίσης και σε θέματα marketing και επικοινωνίας.

Προηγούμενο άρθρο
Προηγούμενο άρθρο
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022
21/09/2022
20/09/2022
19/09/2022