Τελευταία νέα
ΑρχικήΥπογράφηκε η Ολυμπιακή Ξενοδοχειακή Συμφωνία

Υπογράφηκε η Ολυμπιακή Ξενοδοχειακή Συμφωνία

Υπογράφηκε σήμερα παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης κ. Νίκου Χριστοδουλάκη και δημοσιογράφων η ‘Ολυμπιακή Ξενοδοχειακή Συμφωνία’ μεταξύ της Ένωσης Ξενοδόχων Αθήνας (ΕΞΑ) και του Οργανισμού ‘Αθήνα 2004’ που προβλέπει με ποιο […]

Υπογράφηκε σήμερα παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης κ. Νίκου Χριστοδουλάκη και δημοσιογράφων η ‘Ολυμπιακή Ξενοδοχειακή Συμφωνία’ μεταξύ<...> της Ένωσης Ξενοδόχων Αθήνας (ΕΞΑ<.>) και του Οργανισμού ‘Αθήνα 2004’ που προβλέπει με ποιο τρόπο θα γίνεται η κράτηση, η πληρωμή και η διάθεση των δωματίων.
Με βάση τη συμφωνία, οι ξενοδόχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κρατήσουν ελεύθερο, κατά την περίοδο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, το 80% του συνολικού αριθμού των δωματίων που είναι απαραίτητα για τη φιλοξενία των μελών της Ολυμπιακής οικογένειας. Ο Οργανισμός Αθήνα 2004, από την πλευρά του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγυηθεί ποσοστό κρατήσεων 75%, από το σύνολο των προκρατηθέντων δωματίων, το αργότερο μέχρι 15 Ιανουαρίου 2003.
Η τιμή του κάθε δωματίου, που ονομάζεται ‘Ολυμπιακή Τιμή’, συμφωνήθηκε να είναι ο μέσος όρος της τιμής πόρτας των ετών 2001 και 2002 συν τυχόν διόρθωση του πληθωρισμού έως το έτος 2004, μείον έκπτωση 10%.
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Οργανισμός Αθήνα 2004 θα πληρώσει στους ξενοδόχους προκαταβολές για κάθε κρατηθέν δωμάτιο. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί
τμηματικά μέχρι 15 Ιουνίου 2004.
Ειδικότερα η συμφωνία προβλέπει:

  • Με την υπογραφή της σύμβασης, ορίζεται ως προκαταβολή για κάθε δωμάτιο, το σε δραχμές ισόποσο των 350 δολαρίων για ξενοδοχείο πολυτελείας, 250 δολαρίων για Α’ κατηγορίας, 180 δολαρίων για Β’ κατηγορίας και 100 δολαρίων για Γ’ κατηγορίας.
  • Η χορήγηση της δαπάνης, όπως προαναφέρεται, θα γίνει τμηματικά και θα καλυφθεί με τέσσερις δόσεις. Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση, που καθορίστηκε σε ποσοστό 10%, θα δοθεί μέχρι 15/01/2002, η δεύτερη δόση, ποσοστό 30%, μέχρι 15/01/2003, η Τρίτη, ποσοστό 30%, μέχρι 15/01/2004 και η τελευταία δόση, με την οποία θα εξοφλείται η δαπάνη, μέχρι 15/06/2004.

Έως τις 15/01/2003 η Αθήνα 2004 έχει το δικαίωμα να αποδεσμεύσει, αζημίως για αυτήν, ποσοστό 25% του συνόλου των προκρατηθέντων δωματίων. Αν το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο, οφείλει να καταβάλει στον ξενοδόχο, ως ακυρωτικά, ποσό ίσο με το 25% της ‘Ολυμπιακής Τιμής’. Έως 15/01/2004 μπορεί να αποδεσμεύσει αζημίως το 5%, ενώ για μεγαλύτερη αποδέσμευση θ πρέπει να καταβάλει ακυρωτικά το 45% της ‘Ολυμπιακής Τιμής’. Για την επόμενη και έως 15/06/2004 περίοδο θα καταβάλλει ως ακυρωτικά το 85%, ενώ για την μετά 15/06/2004 περίοδο το 100%.
Σε περίπτωση μη διάθεσης από τον ξενοδόχο στην Αθήνα 2004 του συνόλου ή μέρους των κρατηθέντων δωματίων, σύμφωνα με τη σύμβαση, ο ξενοδόχος θα καταβάλει στην Αθήνα 2004 αποζημίωση ίση με το τριπλάσιο της ‘Ολυμπιακής Τιμής’ κάθε μη διατεθέντος ‘Ολυμπιακού Δωματίου’.
Με βάση την ίδια συμφωνία:

  • Για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εκδηλώσεων κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 τα ξενοδοχεία θα διαθέτουν όλους τους σχετικούς χώρους.
  • Οι τιμές των επιπλέον χρεώσεων (Πλην της τιμής πόρτας και πρωινού) θα διατηρηθούν στα επίπεδα που θα είναι πριν την έναρξη των αγώνων.
  • Οι ξενοδόχοι που θα συνεργασθούν με την Αθήνα 2004 για την εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού ασφαλείας στα ξενοδοχεία. Η Αθήνα 2004, με δικά της έξοδα, θα έχει το δικαίωμα να εγκαθιστά στα ξενοδοχεία εξοπλισμό στα ξενοδοχεία εξοπλισμό και προσωπικό ασφαλείας.

Η τελική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του μηνός Ιουλίου.
«Είναι η πρώτη φορά που μία τέτοια συμφωνίαγράφεται 4 χρόνια πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων» ανέφερε ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης για να συνεχίσει λέγοντας ότι «με την σνία αυτή οι ξενοδόχοι της Αθήνας έχουν πλέοα ισχυρό κίνητρο γι αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίεςς».καΓιάννα Δασκα, πρόεδρος Οργανισμού Αθήνα 2004 παρατήρησε μεγάλοι κερδισμένοι τόσο εθνικά όσο και επιχειρηματθα είναιι»<γι συμπληρώσει η σ δημιουργεί την ευθύνη να φανούμεεπείς σσυμβατικέςχρες μας απέναντι στηνκή οικογένεια, μεταξύ τω οποίων είναι κή της κής σσηςI>
Ο κ.Σπύρος Διβάνη>ος ΕΞΑ, είπε ηή σνίας ς αποτελεί απόδειξη ωριμότητης δοχείας, ηίατα προϋπήρχε καιν σδεδομένουαεις ξεσαν από το 1997 ην ανάληψη ων.»<Ο κ. νης εξέφρασε επίσης πίστη όλη η αναβάθμιση άσεωνώντελείτα τελευταία χρ ενόψειωνδεν θα πέσει στο κενό θα στηριχθεί από έργαδομής.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
07/12/2022
06/12/2022
05/12/2022
02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022